Cununia

10

Cununia sau nunta este Sfânta Taină prin care, după liberul consimțământ mirelui și a miresei, exprimat în fața preotului, de a trăi împreună în iubire toată viața, pentru a naște și a crește copii și a se ajuta reciproc, li se împărtășește harul dumnezeiesc care întărește și înalță însoțirea lor naturală, prefăcându-o într-o desăvârșită și curată legătură morală, într-o unitate după chipul legăturii dintre Hristos și Biserică.
Taina Nunții a fost întemeiată de Dumnezeu încă de la începutul omenirii, în Grădina Edenului sau în Rai. Dumnezeu însuși, când l-a zidit pe om, a dat căsătoriei statutul de așezământ natural, legat de însăși natura omului, dar de origine divină instituită prin cuvintele „Și a zis Domnul Dumnezeu: Nu este bine să fie omul singur, să-i facem ajutor asemenea lui” (Gen. 2,18). Apoi, Dumnezeu a binecuvântat însoțirea bărbatului cu femeia zicând „Creșteți și vă înmulțiți și umpleți pământul și-l stăpâniți” (Gen. 1,28), poruncă a cărei valabilitate este permanentă (Gen. 2,24). Legătura aceasta, decăzută prin păcat, Mântuitorul o restaurează și o înalță la rang de Taină. Astfel, El ia parte la nunta din Cana Galileii, pe care o sfințește prin prezența Sa și prin prefacerea apei în vin (In. 2,1-11). Mai târziu, Mântuitorul a precizat caracteristicile căsătoriei creștine: ea poate avea loc numai între un singur bărbat și o singură femeie, neîngăduind despărțirea lor (Mt. 19,5-6) sau divorțul decât pentru păcatul adulterului, adică al călcării fidelității conjugale (Mt. 19,9).

* * * * *

Sunteți un cuplu și doriți să vă uniți destinele în fața lui Dumnezeu pentru totdeauna? Mergeți împreună la preotul paroh ca să-i vorbiți despre intenția voastră de a vă căsători, despre logodnă, despre cursul de consiliere prematrimonială, despre nuntă, etc.
Pregătirea pentru Căsătorie constă în primenirea sufletului prin Sfânta Spovedanie și participarea la cursul prematrimonial, organizat de parohie sau de orice altă parohie din dieceză, prin care aflăm mai multe despre obligațiile și datoriile soților față de Dumnezeu și Biserică, unul față de altul, a mirilor față de nași, etc.


Precizări în legătură cu slujba Cununiei:

În Biserica noastră parohială (în baza Concordatului dintre Republica Italiană și Sfântul Scaun din 18 februarie 1984) se poate celebra ceremonia civilă împreună cu cununia religioasă. Cu alte cuvinte, căsătoria încheiată la Biserică are și efecte civile, deci nu mai trebuie să faceți nimic în Comune. Pentru căsătoria concordatară (adică civilă și religioasă împreună) este nevoie de NULLA OSTA AL MATRIMONIO, care se poate obține:

1. Pentru cetățenii români: de la unul din Consulatele Generale ale României în Italia (Parohia noastră este arondată la Consulatul General al României de la Trieste – Pentru a accesa site-ul Consulatului apăsați aici). În vederea eliberării nulla osta al matrimonio sunt necesare:

 • paşaportul/cartea de identitate româneşti valabile, în original şi copie;
 • certificatul de naştere, în original şi 2 copii (cu traducere efectuată de Consulat);
 • un document de identitate al viitorului (viitoarei) soţ (soţii);
 • pentru cetăţenii români divorţaţi: sentinţa de divorţ, definitivă şi irevocabilă, în original și copie;
 • pentru cetățenii români văduvi: certificat de căsătorie, certificat de deces al soțului, în original și copie;
 • pentru cetățenii români rezidenți în Italia – cartea de identitate italiană – original și copie.
 • 0 euro taxa consulară totală începând cu 1 februarie 2017. (Sursa: vezi aici)

Pentru alte detalii apăsați următorul: link.

2. Pentru cetățenii moldoveni: de la unul din Consulatele Republicii Moldova în Italia. Pentru a solicita certificatul de capacitate matrimonială (nulla osta di matrimonio) prin intermediul Consulatului, urmează să vă prezentați cu actele dumneavoastră, precum și actele viitorului soț italian, după cum urmează:

Actele necesare din partea cetățeanului moldovean:

 • buletin de identitate sau pașaport;
 • certificat de naștere și după caz, certificat de divorț/deces al fostului soț.

Actele necesare din partea cetățeanului italian/străin:

 • copia pașaportului sau în alternativă a cărții de identitate (care urmează a fi apostilată și tradusă în limba română).
 • certificat de la primăria italiană privind starea civilă (certificato di stato libero) apostilat și tradus în română. Certificatul de „Stato Libero”, precum și copia Cărții de identitate (în cazul în care nu se are în posesie pașaportul) urmează să fie apostilate la Prefectura/Tribunalul din regiunea dumneavoastră.

În cazul în care ambii viitori soți sunt cetățeni ai Republicii Moldova, fiecare trebuie să solicite certificat de capacitate matrimonială (nulla osta) pe numele său și, după caz extras plurilingv de pe actul de naștere. Pentru solicitarea acestui act, este necesar doar un act de identitate valabil, și, după caz copia certificat de naștere, divorț.

Costul serviciului consular privind solicitarea certificatului de capacitate matrimonială: 40 euro (30 euro taxe consulare + 10 euro taxe aferente).

Termenul: estimativ 45 zile.

Pentru alte detalii apăsați următorul: link.

* * *

Lucruri necesare pentru Cununie:

 • Certificatul de botez
 • Certificatul de stare civilă (doar în cazul în care starea civilă nu se face la biserică)
 • Verighetele
 • Lumânările de cununie

Nu se fac Cununii:

 • În toate zilele de miercuri și vineri de peste an
 • În cele 4 posturi mari
 • În Săptămâna Brânzei
 • În Săptămâna Luminată
 • În ajunul cât și în Duminica Rusaliilor
 • În ajunul Praznicelor Împărătești
 • De Tăierea capului Sf. Ioan Botezătorul (29 august)
 • În ajunul Înălțării Sfintei Cruci (13 septembrie)
 • De Înălțarea Sfintei Cruci (14 septembrie)
 • De la Nașterea Domnului până la Botezul Domnului

Dumnezeu să vă binecuvânteze în căsătorie ca să aveți o familie fericită!