DECRETUL PREȘEDINTELUI CONSILIULUI DE MINIȘTRI 09.03.2020

Pubblicato giorno 11 Marzo 2020 - 2020, Acasă

Ovale-Presidenza-Consiglio-dei-Ministri

Articolul 1)

În vederea combaterii răspândirii virusului Covid-19, măsurile menționate la articolul 1 din Decretul Prim-Ministrului din 8 martie 2020 sunt extinse pe întreg teritoriul național.

Este interzisă pe întreg teritoriul național, orice formă de adunare a persoanelor în locuri publice sau deschise publicului.

Evenimentele sportive și competițiile de toate tipurile și disciplinele sunt suspendate în locuri publice sau private. Sunt exceptate antrenamentele sportivilor profesioniști în vederea participării la evenimente sportive internaționale (ex: olimpiadă, campionate europene sau mondiale). De asemenea sunt exceptate competițiile sportive internaționale și inter-cluburi. În toate cazurile evenimentele se vor desfășura în absența publicului și plin respect al normelor igienico-sanitare.

Prevederile prezentului decret intră în vigoare în data de  10 martie 2020 și sunt aplicabile până la 3 aprilie 2020.

Au fost adoptate măsuri specifice care se vor aplica până în data de 03.04.2020:

Evitarea în mod absolut a deplasărilor (atât în intrare cât și în ieșire).

 • Sunt exceptate deplasările motivate de urgențe sanitare sau pentru deplasările la locul de muncă. Forțele de ordine pot interoga cetățenii cu privire la motivul deplasării. Este solicitată prezentarea unei declarații pe proprie răspundere prin care sunt prezentate aceste motivații. Forțele de ordine pot verifica ulterior veridicitatea celor declarate. În cazul în care se constată falsul în declarații, se aplică sancțiuni pecuniare sau privative de libertate.
 • Persoanelor care prezintă simptomele unei infecții respiratorii cu stare febrilă de peste 37,5°C le este recomandat să nu părăsească domiciliul, să limiteze contactele sociale și să contacteze propriul medic de familie.

Este interzisă părăsirea propriului domiciliul persoanelor infectate cu coronavirus și drept urmare se află în izolare la domiciliu.

Suspendarea evenimentelor și activitățile sportive, indiferent dacă se desfășoară în locuri publice sau private; Sunt exceptate evenimentele sportive și sesiunile de antrenament pentru profesioniști (Olimpici, meciurile din campionatul național de fotbal etc.)  desfășurate în spații închise și fără public. De asemenea sunt închise complexele de schi.

Sunt suspendate concediile de odihnă pentru întreg personalul medical și a personalului necesar în vederea gestionării unităților de criză instituite la nivel regional

 • Sunt închise publicului muzeele, teatre, cinematografe, spațiile și clădirile istorice, cluburi, pub-uri, spații în care se desfășoară activități de divertisment de orice indiferent de numărul participanților.
 • De asemenea sunt suspendate activitățile de orice fel din centrele sportive, piscine, centre SPA, săli de sport.
 • În intervalul orar 06:00- 18:00 rămân deschise publicului restaurantele, barurile, cu condiția ca acestea să își desfășoară activitatea în limita locurilor disponibile, iar dimensiunile localului pot garanta o distanță de cel puțin 1 metru între clienți. De asemenea rămân deschise publicului celelalte activități comerciale, cu mențiunea ca acestea trebuie să asigure clienților să respecte păstrarea distanței de cel puțin 1 metru.
 • S-a dispus la nivel național închiderea grădinițelor, a școlilor, universităților si a oricăror alte forme de școlarizare (cursuri de formare profesională, stagiatură, concursuri etc.). Sunt suspendate: excursiile didactice/de instruire, atât pe teritoriul Italiei, cât și în exterior (suspendarea excursiilor se aplică la nivel național)până în data de 3 aprilie 2020 pentru zonele mai sus menționate.
 • Spațiile comerciale din centrele comerciale de medii și mari dimensiuni (ex. Mall-uri) sunt închise în zilele sărbătoare, în ziua premergătoare zilei de sărbătoare, în zilele de sâmbătă și duminică. Sunt exceptate farmaciile, para-farmaciile și centrele de vânzare a alimentelor.
 • Lăcașurile de cult pot rămâne deschise cu condiția ca prin măsuri organizatorice se vor evita aglomerările, iar participanții pot păstra o distanță între ei de cel puțin 1 metru. Sunt suspendate ceremoniile civile și religioase, inclusiv ceremoniile funerare.
 • Suspendarea concursurilor publice sau private. Sunt exceptate concursurile efectuate online sau pe baza de curriculum vitae și concursurile pentru personalul medical.
 • Interzicerea accesului vizitatorilor și a acompaniatorilor în incinta structurilor spitalicești.
 • Limitarea riguroasă accesului vizitatorilor în spațiile de reanimare ale pacienților prezenți în structuri sanitare pentru persoane non-autosuficiente.
 • Suspendarea concediilor medicale pentru întreg personalul medical și a personalul necesar în vederea gestionării unităților de criză instituite la nivel regional.
 • Pe lângă măsurile prevăzute mai sus, în seara zilei de 6 martie au fost adoptate și unele măsuri în ceea ce privește sistemul judiciar (nivel național):
  1. (suspendarea audierilor până la sfârșitul lunii mai – în materie administrativă, civilă și penală – pentru fapte minore).
  2. Limitarea activităților administrative în domeniul judiciar
 • De asemenea este prevăzută consolidarea sistemului național de sănătate prin:
  1. suplimentarea numărului de sisteme de ventilație artificială (5.000 de noi unități) ;
  2. suplimentarea numărului de locuri în secțiile de terapie intensivă fie prin identificarea de noi spații de reanimare și/sau prin reconversia sălilor operatorii;
  3. angajarea de personal medical specializat.

 DIRECTIVA MINISTRULUI DE INTERNE

În vederea reglementării și aplicării prevederilor decretului emis de către Guvernul Italian (DPCM 08.03.2020), a fost adoptată o directivă a Ministerului de Interne italian prin care se dispun măsuri specifice de control în ceea ce privește mobilitatea persoanelor în zonele de risc epidemiologic de pe teritoriul Italiei,  așa cum sunt ele stabilite prin lege

Pentru asigurarea respectării articolului 1 lit. a și c:

Este absolut interzisă, deplasarea în teritoriu a persoanelor supuse măsurii de izolare sau care au fost testate pozitiv cu coronavirus.

Sunt adoptate măsuri specifice de control pe întreaga rețea de infrastructură rutieră, feroviară, maritimă și aeriană.

                – pentru a se prezenta la locul de muncă;

                – în situații de urgență motivate;

                – din motive medicale.

 • În acest sens, fiecare persoană, indiferent de mijlocul de transport (rutier, feroviar, maritim, aerian), completează o declarație pe proprie răspundere prin care certifică motivul deplasării.
 • Declarațiile pot fi completate pe loc în fața forțelor de ordine care vor pune la dispoziția cetățenilor formularele necesare.

Transportul rutier

Principalele artere rutiere (autostrăzi și drumuri naționale) sunt supuse unui control din partea Poliției Rutiere, în timp ce Poliția Municipală respectiv Carabinieri vor monitoriza aplicarea dispozițiilor decretului pe arterele rutiere secundare.

Transportul feroviar

În ceea ce privește transportul feroviar, poliția feroviară în colaborare cu protecția civilă, direcțiile sanitare, și cu personalul căilor ferate, vor asigura canalizarea pasagerilor care intră și părăsesc gările,  pentru a permite verificări rapide privind starea de sănătate călătorilor și prin măsurarea temperaturii corporale prin utilizarea  de „termoscanere”.

Transportul aerian

În toate aeroporturile din zonele sus menționate, pasagerii vor prezenta autorităților documentului de călătorie și declarația pe proprie răspundere în vederea justificării deplasării. Verificări similare vor fi efectuate la zborurile care sosesc în zonele menționate anterior. Pasagerii în tranzit sunt exceptați de la completarea acestei declarații.

Pentru zborurile în aria Schengen și extra-Schengen pasagerii trebuie să justifice scopul călătoriei la intrare. Persoanele rezidente sau domiciliate în zonele mai sus menționate au obligația de a prezenta declarația pe propria răspundere prin care își justifică deplasarea.

Transportul maritim

Verificări similare vor fi adoptate la Veneția pentru pasagerii vaselor de croazieră care nu vor putea debarca să viziteze orașul, dar se vor putea întoarce numai la locurile lor de reședință sau în țările de origine.


SANCȚIUNI

Toate declarațiile pe proprie răspundere pot fi verificate la o dată ulterioară.

Persoanele care încalcă dispozițiile Ordonanței guvernului, în baza prevederilor Codului Penal Italian (art. 650 – nerespectarea unui ordin al autorităților)  pot fi sancționate cu amendă în valoare de maxim 206 euro sau cu o pedeapsă privativă de libertate de până la 3 luni. De asemenea infracțiunea în formă agravată poate fi sancționată în conformitate cu prevederile articolul 452 din Codul penal (zădărnicirea combaterii bolilor).