Taina Sfântului Maslu în parohia noastră

Pubblicato giorno 19 Novembre 2019 - 2019

9

Prima duminică a  Postului Nașterii Domnului are o semnificație aparte pentru comunitatea românească din orașul și provincia de Vicenza. Este duminica în care, de ani de zile, se celebrează Taina Sfântului Maslu, un sacrament care ocupă un loc important în rânduiala slujbelor bizantine.

Anul acesta la celebrare au fost prezenți alături de subsemnatul, paroh al acestei comunități, preoții: Vasile Barbolovici de la Veneția – Mestre, care a fost și protos-ul celebrării, Vasile Șoptea din Monfalcone, Vasile Nistor de la comunitatea românească din Spilimbergo, Ionuț Ursuleac, paroh la Rovigo, Marius Vișovan, responsabilul comunității din Bolzano, Petrovan Dumitru, reprezentantul comunității din Villafranca de Verona și ipodiaconul prof. Giuseppe Munarini de la Padova, un simpatizant și iubitor al Bisericii noastre.

Predica a fost rostită de pr. dr. Vasile Barbolovici. Acesta în cuvântul de învățătură rostit a subliniat însemnătatea Tainei Sfântului Maslu dar și importanța statorniciei în credință întărite prin Sfintele Taine ale Spovedaniei și Împărtășaniei. Taina Maslului nu acţionează într-un mod magic – a spus pr. Vasile -, nu este suficientă participarea la Taina Sfântului Maslu pentru a dobândi vindecarea, trebuie ca această vindecare trupească să coincidă cu apropierea mai strânsă de Biserică şi celelalte Sfinte Taine. În dese rânduri, bolnavul capătă mai mult o pace sufletească şi o dorinţă mai mare de a-şi duce propria cruce.

În Noul Testament există pasaje cheie care vorbesc clar despre formele primare în care se săvârșea Sfântul Maslu. Primul dintre ele se află în Evanghelia după Marcu la capitolul 6, versetul 13: „Și scoteau mulți demoni și ungeau cu untdelemn pe mulţi bolnavi şi-i vindecau“. Al doilea pasaj cheie, se află în Epistola Sfântului Iacov, capitolul 5, versetele 14-15: „Este cineva bolnav între voi? Să cheme preoţii Bisericii şi să se roage pentru el, ungându-l cu untdelemn, în numele Domnului. Şi rugăciunea credinţei va mântui pe cel bolnav şi Domnul îl va ridica, şi de va fi făcut păcate se vor ierta lui“. Scopul tainei este vindecarea omului ca întreg, atât din punct de vedere trupesc, cât şi sufletesc, a concluzionat părintele protos.

La celebrarea Tainei Maslului a participat, așa cum se poate observa din albumul fotografic, un număr impresionant de credincioși, lucru care ne îmbucură pentru că de multe ori se uită faptul că Sf. Maslu, alături de Euharistie şi Spovedanie, sunt tainele accesibile în mod repetat, iar Taina Maslului ocupă locul cel mai smerit, deseori fiind trecută cu vederea de unii credincioşi.

În numeroasele comentarii pozitive, apărute după slujbă pe rețelele de socializare, s-a putut nota trăirea intensă la care au avut parte enoriașii în timpul celebrării. Într-una din acestea, cea a doamnei Daniela State, căreia îi mulțumesc pe această cale pentru permisiunea dată ca să public rândurile sale, se poate citi: „A fost o slujbă de vis… cu voci venite din astral, acolo unde numai îngerii pot fi auziți. Felicitări preoților pentru vocile lor minunate, pentru pregătirea și răbdarea de a ne face să înțelegem rostul acestei mari slujbe de vindecare. Mulțumim tuturor”. Gândurile mele se unesc cu cele ale doamnei State, în a mulțumi preoților, enoriașilor și tuturor celor care au contribuit la buna desfășurare a slujbei.

Un post binecuvântat tuturor!

Albumul fotografic se poate accesa: AICI

Pr. Raimondo Salanschi